Ρυθμίστε τα χρέη σας σε 240 δόσεις

Who we are

Organizing large events is our passion. Since the early start we wanted to enrich you experience, making it meaningful and not just fun and exciting.

Why we are

When you visit our event hall for the first time, it transforms your life, and connects you to the people you always wanted to get to know and love.

Where you are

Are you seeking something different? An opportunity? We invite you to join the conversation our community has been having for the past 30 years.

How it starts

Our events are held every day, every hour and every minute. It takes place everywhere, and nowhere, both at the same time. Don’t worry, you will find us.

Σχετικά με το 240.gr

το 240.gr έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετήσει το πελατολόγιο της Impel IM και των συνεργατών της, όπως επίσης και δυνητικών ενδιαφερόμενων να ενταχθούν στο πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών